Als u Haseluenne verlaat in de richting van Soegel komt u na vijf km, temidden van weilanden en bossen, in het dorp Huelsen. Bij de oude Huelsener weg werd er in 1932 een ketting van amber gevonden, welke hoogstwaarschijnlijk stamt uit de bronstijd en erop duidt dat dit gebied al vroeg bewoond was.

De naam van het dorp was ooit Hulsidon/Hulsedon, waar "don" "duin" betekent, en veranderde later in Huelsten/Huelsen.
In historische documenten wordt Huelsedon al in het jaar 1000 genoemd.
Tijdens de dertigjarige oorlog werden Haseluenne en de omliggende gebieden verwoest. Ondanks dat er geen grote veldslagen plaats vonden in dit gebied, werden er wel militaire troepen gestationeerd die veel schade aan richtten. Volgens Geppert/Simme zongen de verarmde boeren klaagliederen in hun verwoeste huizen, "Wichmann uit Huelsen, zijn vrouw, kind en dienstknecht stierven allen aan de Zwarte Dood".
In 1652 woonden er 52 mensen in de boerengemeenschap, waarvan er 18 ouder waren dan 14 jaar. In 1749 bestond Huelsen uit 18 families; vijf families waren landeigenaren en 13 waren "Heuerleute" (inwoners zonder land). In 1807 behoorde Huelsen tot de parochie Haseluenne en telde 90 inwoners. Het bevolkings- en gebouwenregister van de parochie Haseluenne telde 25 woonhuizen en 111 inwoners in het jaar 1858. In 1861 telde hetzelfde register 23 woonhuizen en 104 inwoners. In 1852 werd er een wet aangenomen die de boeren bevrijdde van de plicht om jaarlijkse bijdragen te betalen. De inwoners van Haseluenne moesten de poortwachters bijvoorbeeld betalen. Door een bepaald berdrag in één keer te betalen konden ze vanaf 1854 deze terugkerende betaling vermijden.
Enkele inwoners van Huelsen emigreerden naar de Verenigde Staten; in de jaren 1839 en 1845 emigreerden zes personen en in het jaar 1923 emigreerde er één.
Ook Huelsen leed onder de wereldoorlogen. Na aanslagen op Haseluenne vluchtten er mensen naar Huelsen. Deze vluchtelingen werden aangevallen door laagvliegende vliegtuigen. Vele huizen werden verwoest, maar gelukkig vielen er geen doden.


De oude school van Huelsen

Volgens het schoolregister van Haseluenne stelde een comité in 1906 vast dat het salaris van de schoolmeester vanaf 1 april 1906 1100 DM bedroeg. Ondanks dat de gemeente hoge schulden had werd er over dit salaris overeenstemming bereikt. In 1924 werd er besloten dat er een huis voor de schoolmeester gebouwd moest worden om hem zodoende aan het dorp te binden en om te voorkomen dat het aantal wisselende schoolmeesters opliep. Op 1 maart 1927 verhuisde de schoolmeester naar deze nieuwe woning en betaalde hij 250 Rijksmark huur per maand. De gemeente had een schuld van 4000 Rijksmark, welke zij financierde met een lening van de bank. Wat dit betreft is het interessant om de bijdragen van de inwoners eens onder de loep te nemen.  Het huis van de schoolmeester stond naast de school op een 25 are groot stuk grond  van de familie Ipe. Meneer Ipe gaf het stuk grond vrijwillig weg en ontving ongeveer 2/3 weer terug van de heer Poettker. Het bouwmateriaal werd aangeleverd door de landeigenaren en erfgenamen en werd als volgt verdeeld: Temmen 1200 stenen, Poettker 8000 stenen, Pelle 7000 stenen, Ipe 3000 stenen, Wiegmann 2000 stenen,  Wilken 1500 stenen, Gels 1000 stenen, Robben 1000 stenen en Bruemmer 500 stenen. De vier landeigenaren van Westerlohmuelen moesten 14000 stenen leveren. Het overige bouwmateriaal werd geleverd door de niet genoemde "Spannbesitzer" ( de man die de kar met trekdier bestuurd). Alle gezamenlijke huishoudens waren verantwoordelijk voor de bouw van het huis.
Tegenwoordig heeft Huelsen geen eigen school meer. Kinderen gaan voor de eerste twee schooljaren naar Westerloh en voor jaar drie en vier naar Flechum. Vanaf het vijfde schooljaar gaan ze naar de school in Haseluenne.
In eerste instantie werd de schietsport maar voor korte tijd beoefend in Huelsen. Maar in 1925 werd er samen met Westerloh een schietfeest gevierd. Helaas eindigde dit jaarlijks terugkerend evenement alweer in 1927. Sindsdien viert Huelsen het bekende "Sommerfest" alleen. Sinds 1990 wordt de schietwedstrijd weer samen met Westerloh georganiseerd. Naast de schietsport heeft Huelsen veel sportvelden en speelt het dorp voetbal in de categorie "Emsland mitte" onder de naam "Spielverrein Huelsen/Westerloh".


Tot op de dag van vandaag is Huelsen een landbouwgemeenschap gebleven. Op dit moment wordt er een kleine nieuwe woonwijk aangelegd.
De bevolking heeft zich op de volgende manier ontwikkeld:

1900:
119 inwoners

1925:
148 inwoners

1939:
153 inwoners

1955:
157 inwoners

1965:
163 inwoners

1972:
173 inwoners

1997:
146 inwoners

 2001:
148 inwoners

Op 12 juli 1971 werd er tijdens de gemeenteraad unaniem besloten dat Huelsen vanaf 1 januari 1972 deel zou gaan uitmaken van de stad Haseluenne. De huidige burgemeester is Hubert Litzen.

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender

calendar

 

 

Stadt Haselünne | Rathausplatz 1 | 49740 Haselünne | Tel.: 05961/509-0 | EMail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Öffnungszeiten der Verwaltung

2015 by HoGa Webdesign
Ga naar boven