Verschillende vondsten bewijzen dat Haseluenne al bestond in de vroege steentijd (4000-2000 jaar v.C.). Tomben, gebouwd van enorme stenen zijn bewijzen van deze tijd. Hoewel daar geen betrouwbaar bewijs van is, kunnen we aannemen dat het gebied van Eltern ook in deze tijd al bestond.

 De kleine kapel in Eltern.
Volgens Abels komt de naam "Eltern" van de lettergrepen "el/eli" en "ter/dere". El/eri zijn bepalingswoorden en duiden op een boom; De Elzenboom. Ter/dere is een Indo-Germaans woord en betekent "boom", terwijl derium "groei" of "hout" betekent. Rond het jaar 1000 werd Eltern "Elidrun" of "Eldeun" genoemd en pas vanaf 1276 werd het Eltern. Dus, vrij vertaald, betekend Eltern "nederzetting in het elzenbos". Andere wetenschappers leiden de naam van het dorp af van een rivier of een meer. Daarom is het niet met volle zekerheid te zeggen wat de eigenlijke betekenis is van de naam Eltern.
Waarschijnlijk behoorden de voorvaderen van de inwoners van Eltern tot "de Amsivariers", die het Ems- en Hansegebied bezetten tijdens de Romeinse heerschappij. In de tijd van Charlemagne (742-814) werd het gebied tot het christendom bekeerd en werd het monnikenklooster in Meppen opgericht. In 834 gaf de opvolgende keizer van Charlemagne, Ludwig de Pious, Eltern aan het klooster Coervey. Daardoor werd Corvey het grootste  klooster van het land tussen de rivieren "Ems" en "Hunte". Voor het beheer van alle eigendommen van het klooster werden zogeheten hoofdlandgoederen gevormd. Één hoofdlandgoed werd gesticht in Andrup, een ander in Lotten. De boeren moesten hun bijdragen afleveren aan deze landgoederen. Eltern word genoemd in de registers die deze bijdragen documeteerden. Volgens één van deze registers uit 1107 moest Eltern 42 schepels tarwe, 7 schepels haver en 10 schepels gerst afstaan. Één schepel staat gelijk aan 20kg. De namen van de inwoners werden niet in deze registers genoemd. Pas in 1441 wordt de naam van een inwoner voor het eerst genoemd. op 12 december verkocht Hennyngus Brummer een pension van één "malter" (= 95-100kg) tarwe aan Konrad Schroder voor een lening van 14 Rijnse guldens. Het contract, dat zei dat het pension ieder jaar betaald moest worden op St. Michaël's Dag, was getekend in het bijzijn van rechter Herman Snuck in Haseluenne.


Er is maar weinig informatie over de tijd die volgde. Het lijkt er op dat de 30 oorlogsjaren (1618-1648) een groot effect hebben gehad op Eltern. Terwijl het gebied in eerste instantie ongedeerd leek te blijven, veranderde dat in 1622. Soldaten uit Mansfeld, en later keizerlijke troepen, trokken plunderend door het gebied. "Soldaten uit Mansfeld, en later keizerlijke groepen, plunderden en lieten huizen brandend achter,…, het land kon niet meer verhuurd worden en percelen waren verwoest." Niet alleen Haseluenne was troosteloos verwoest, maar ook de omgeving ondervond deze tegenspoed. De boeren verarmden en huizen raakten vervallen. Één boer uit Eltern was zo arm, dat zijn zoons de erfenis niet wilden accepteren. Het duurde een lange tijd voordat de regio de effecten van de 30 oorlogsjaren te boven was.
Enige tijd na het einde van de oorlog liet de toenmalige bisschop van Osnabrueck, Franz Wilhelm von Wartenburg, tussen 1650 en 1661 in zijn Bisdom een geloofsonderzoek doen. In eerste instantie wilde hij een indruk krijgen van het aantal geestelijken en niet-geestelijken in zijn bisdom om de confessionele situatie te evalueren. Echter, het resultaat was een zo goed als compleet bevolkingsregister. Volgens dit register leefden er in 1652 in Eltern 44 personen van boven de 14 jaar in 12 verschillende families. Ongeveer 100 jaar later werd er weer een bevolkingsregister opgesteld. In 1749 had Eltern volgens dit register 115 inwoners. Onder hen waren 47 kinderen jonger dan 14 jaar. Er waren 19 families: 9 van hen waren landeigenaren (landbouwers) en 10 waren "Heuerleute" (inwoners zonder landbouw grond). De familienamen van tegenwoordig kunnen al terug gevonden worden in deze registers en ook in de belastinglijsten uit de daaropvolgende eeuwen. Ook kunnen we uit deze registers opmaken dat Eltern puur leefde van de landbouw, wat pas vandaag de dag is veranderd. Als we kijken naar een overzicht van de school vanaf 1882, zien we dat de eerste school in Eltern in 1732 gebouwd werd. Het stond op de plaats waar de "Heuerleute" van het landgoed Cordey woonden. Later verslechterde de staat van dit gebouw en werd het afgebroken. Op 6 juli 1930 werd een nieuwe school geopend en deze werd gebruikt totdat het gesloten werd op 9 september 1971. Veranderingen in het schoolsysteem leidden tot de afschaffing van de kleinere scholen in de dorpen. De kinderen uit Eltern gingen nu naar school in Haseluenne. Het oude schoolgebouw werd aangepast en doet nu nog steeds dienst als kleuterschool.
Het is ook noemenswaardig dat in dezelfde periode verschillende inwoners van Eltern op zoek gingen naar het geluk en andere landen. Ze emigreerden naar Hongarije, maar kwamen later weer terug. Op hetzelfde moment vertrokken anderen naar de Verenigde Staten. Historici weten niet zeker of deze migratie economische of politieke redenen had.
De regels van Napoleon leidden tot de liberalisering van de boeren. Voor een bepaald bedrag konden ze in 1854 hun vrijheid kopen. In dezelfde periode leidde de herverdeling van gezamenlijk gebruikt land tot langdradige onderhandelingen.


Toen Eltern in 1905 verbonden werd met het spoorlijnnetwerk van Haseluenne, verbeterde de economische situatie enorm. Een onbemand treinstation kwam tot stand, maar werd enige tijd later, in verband met een gebrek aan verkeer, weer gesloten. Landbouw bleef een grote rol spelen in Eltern. Tussen 1920 en 1934 werden er op het "Elternse veld" veel boerderijen gebouwd. Na de tweede wereldoorlog verloor de landbouw zijn dominante positie. In 1807 had Eltern 111 inwoners, in 1858 en 1861 waren dit er respectievelijk 135 en 137. In 1882 telde Eltern 120 inwoners in 21 huishoudens. 10 daarvan van waren landeigenaren, 3 telers, en 8 "Heuerleute". Dit betekende dat de gehele bevolking nog steeds in de landbouw werkte. Door de mechanisering in de landbouw moesten sommige boeren bedrijven sluiten. Er werd nieuw werk gevonden in de nabij gelegen industriegebieden, zoals Kraska (1960-1962). De bevolking nam toe door een groeiend aantal woongebieden, zoals de "Waldsiedlung" (wat "vestiging in het bos" betekent. Dit gebied werd later "Bramland" genoemd). Terwijl Eltern in 1939 slechts 193 inwoners telde, was dit aantal in 1961 gegroeid tot 272 en in 1965 zelfs tot 480. Vluchtelingen en ontheemden moesten een plaatsje krijgen in de samenleving. Vandaag de dag telt Eltern 764 inwoners en de huidige burgemeester is Stefan Rolfers.
Heel belangrijk was de uitbreiding en de verlenging van de rijksweg B213 in 1963-1964, omdat tot dan toe de weg altijd een bocht om het dorp heen had gemaakt. Door de verplaatsing van de B213 moesten sommige boerderijen heropgebouwd worden. De bewoners verhuisden naar het "Elternse veld". Min of meer op hetzelfde moment vond de ruilverkaveling plaats.

 

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender

calendar

 

 

Stadt Haselünne | Rathausplatz 1 | 49740 Haselünne | Tel.: 05961/509-0 | EMail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Öffnungszeiten der Verwaltung

2015 by HoGa Webdesign
Ga naar boven