Westerloh is gelegen op het zuidelijkste puntje van Huemmling. Op de dorpsgrens zijn gigantische graven gevonden uit de megalithische cultuur (ongeveer 3000 jaar v.C.), waaruit we kunnen afleiden dat hier al vroeg mensen leefden.

De naam van het dorp is waarschijnlijk ontstaan doordat de bewoners die zich hier als eerst vestigden uit het westen kwamen, uit een bos tussen Westerloh en Laehden. De naam ontwikkelde zich van het woord "Loh", wat duidt op een bos met een natuurlijke, dan wel kunstmatige open plek.
Westerloh komt in het jaar 1150 voor het eerst voor in historische documenten. Het bevolkingsregister van Meppen laar zien dat er in 1652, onder bisschop Franz-Wilhelm von Warenberg (1625-1661), 44 mensen in Westerloh woonden, waarvan er 10 onder de 14 jaar waren. Het register "Status Animarum" van 1749 laat zien dat er 12 families leefden in de boerengemeenschap "Wester Loe", waarvan 5 landeigenaren en 7 'heuerleute' (landloze bewoners). Er woonden 84 mensen, waarvan er 27 onder de leeftijd van 14 jaar waren. Volgens het bevolkingsregister van Meppen behoorde Westerloh in 1807 tot de kerkelijke gemeente Haseluenne en telde het in datzelfde jaar 81 inwoners. In 1858 had Westerloh 26 woonhuizen en woonden er in totaal 148 mensen (76 mannen, 72 vrouwen). In 1861 had Westerloh hetzelfde aantal huizen, maar slechts 138 inwoners (72 mannen, 66 vrouwen).
Dankzij de Pruisische boeren hervorming in 1808 werden de lijfeigenschappen afgeschaft. Een aantal jaar later, in 1846, werd de wet waarin stond vastgesteld dat boeren een jaarlijkse bijdrage van de oogst af moeten staan aan de kerk afgeschaft (Charlemagne had dit systeem ingevoerd in het jaar 785. het was een bijdrage van 10% van de oogst van graan, olie, vlas en wijn. De 'kleine bijdrage' bestond uit groente en fruit en de 'bloed bijdrage' uit dieren en dierlijke producten zoals melk, boter, eieren en honing). Zo moest de heer von der Ahe uit Westerloh 10 Steuber (vroegere munt) betalen.  Als aflossing betaalde hij een eenmalig losgeldbedrag van ongeveer 15 guldens. In 1852 nam het Laag Saksische Parlement een wet aan waarin stond dat boeren hun verplichting om jaarlijkse bijdragen te betalen konden afkopen door eenmalig een bepaald bedrag te betalen. op deze manier hoefden de boeren geen bijdragen meer af te staan aan de poortwachter van Haseluenne. Op hetzelfde moment werden bij de ruilverkaveling stukken grond, die eerst eigendom waren van de provincie, verdeeld onder de inwoners.


De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personen die vanuit Westerloh naar de Verenigde Staten emigreerden:

1837
3 personen
1839
2 personen
1840
1 person
1845
8 personen
1841
2 personen
1847
4 personen
1853
2 personen
1856
3 personen
1857
6 personen
1860
9 personen
1928
1 person
1929
1 person

Daarnaast verhuisde er in 1858 één familie naar Hongarije.
De kinderen die naar school gingen, gingen vanaf 1824 naar de scholen in Haseluenne. Later gaf de zoon van de landeigenaar Renzen les aan de kinderen. Hij was waarschijnlijk de eerste schoolmeester in Westerloh. In 1828 werd de heer Schumacher uit Westerloh zijn opvolger. Na zijn huwelijk ging hij wonen in een oude schaapskooi. In diezelfde tijd bouwde de gemeenschap het eerste schoolgebouw.
Het overzicht van de school laat ons zien dat er op 8 januari 1936 een nieuw schoolgebouw werd geopend. In dat jaar had de school 58 leerlingen (23 meisjes, 24 jongens). Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal scholieren sterk toe door het aantal vluchtelingen dat naar Westerloh kwam. In 1946 had de school 82 leerlingen. Als gevolg van centralisering moesten vanaf 1963 kinderen voor hun zevende, achtste en negende schooljaar naar de school in Berssen. Vanaf 1965 moesten alle kinderen in de zevende klas en hoger naar de school in Haseluenne. in 1979 werden er twee schooljaren ingevoerd (klas 5 en 6) zodat kinderen zich konden oriënteren op hun toekomst plannen. 16 kinderen uit Westerloh gingen naar deze zogenoemde "orienterungsstufe" in Haseluenne. Vier inwoners van Westerloh/Westerlohmuelen werden slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog en 25 inwoners werden slachtoffer in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel we door mond-op-mond informatie weten dat het dorp niet rechtstreeks te lijden had van de Tweede Wereldoorlog vonden er wel plunderingen plaats. Op 21 september 1945 drongen er vier criminelen een huis binnen waar ze zes personen vermoorden en alle kleding stalen. De daders zijn nooit gevonden. Cultuur heeft altijd een belangrijke rol gespeelt in Westerloh. De inwoners hielden van amateur toneelstukken. Ze oefenden in hallen en later in het speciaal opgerichte jeugdcentrum. In de avonden vonden er vaak groepsvergaderingen plaats en elk oogstfeest werd op grootste manier gevierd. De schietclub van Westerloh/Westerlohmuelen zorg onder andere voor het sociale leven in het dorp. De schietclub werd al in 1904 opgericht en is in de hele regio bekend.


Westerloh heeft altijd tot de kerkelijke gemeente Haseluenne behoord. De mensen werden gedoopt en ze trouwden in de grote parochiekerk en werden begraven op de begraafplaats van de kerk. De slechte wegcondities maakte het moeilijk, en soms zelfs onmogelijk, om op zondag naar de kerk te gaan. Daardoor werd de wens naar een eigen kerk steeds groter.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Westerloh de mogelijkheid om een voormalig werkkamp te krijgen. Na lange onderhandelingen met de Britse militaire autoriteiten werd de klokkentoren omgebouwd. Op 13 juni 1948 werd de kapel ingewijd door de priester van Haseluenne. De voormalige werkkamp-kazerne had tot de 18e eeuw als kapel gediend. Op 13 juni 1988 werd na een lange planningsfase vlakbij de oude kapel de eerste steen voor een nieuwe kerk gelegd. Op 24 april 1988 werd de klok opgehangen en op 4 mei 1989 kon de gemeente eindelijk de mis vieren in hun nieuwe kerk. het heilige gebouw was ontworpen door de architect Hubert Radke uit Haseluenne. Het heeft de vorm van een achthoed en heeft een processieweg die rondom het gebouw loopt. Deze weg wordt wel de "geloofsweg van Maria" genoemd, en heeft langs het pad 7 zandstenen beelden. Deze beeldhouwwerken zijn gemaakt door de beeldhouwer Joseph Krautwald uit Rheine. Deze processie trekt veel gelovigen aan, zowel uit de omgeving als van verder weg.


De St. Antoniuskerk in Westerloh

Westerloh is een pure boerengemeenschap gebleven, zonder enige industriele bedrijven. Wel is er een mooie nieuwbouwwijk ontstaan in het gebied dat "Fuhrenkamp" heet. deze huizen zijn gebouwd door de 'nakomelingen' van de dorpelingen die hun brood buiten het dorp verdienen.

De bevolkingscijfers van Westerloh en Westerlohmuelen zijn weergegeven in de volgende tabel:

1900
153 inwoners
1925
197 inwoners
1939: 478 inwoners
(dit hoge aantal is te danken aan het werkkamp)
1955
256 inwoners
1965
275 inwoners
1972
305 inwoners
1997
332 inwoners

De huidige burgemeester van Westerloh is Alexander Schulte.
De geschiedenis van Westerlohmuehlen is hetzelfde als de geschiedenis van Westerloh, behalve één ding: Westerlohmuehlen heeft een molen. Deze molen is de allereerste geregistreerde watermolen van Oldenburg. Er wordt meer over deze molen gevonden in een veeregister uit 1545. De eigenaar van de molen, Hermann von Westerloh, was één van de vier landeigenaren in het dorp. Uit dit register kunnen we opmaken dat de molen gebruikt werd voor graan en zich bevond aan de linkeroever van de rivier de Radde. Aan de rechteroever bevond zich een papiermolen. De graanmolen werd gepacht door Otto Brinck en de papiermolen door Gerard Henrich Lohe. Verder had het dorp nog een herberg en een wagenmaker. De eigenaar van de papiermolen, Franz Martels, verkocht zijn eigendom aan de voormalige pachter en papierproducent Gerard Henrich Lohe die het in 1782 op zijn beurt doorverkocht aan Arend Tening. Gerd Brink, een molenaar uit Dankern, kocht in 1780 de graanmolen. Nog in datzelfde jaar werd Wilke Brinkman de eigenaar van de graanmolen en in 1795 kocht hij ook de papiermolen, welke hij ombouwde tot een olie- en wolmolen. Zijn dochter Anna-Maria trouwde in 1806 met molenaar Joan Bernhard Brunefort die de naam Brinkmann voort droeg. De oliemolen werd tot 1925 gebruikt de graanmolen raakte door een elektriciteitstoring in 1938 onbruikbaar.
Westerlohmuelen bleef een boerengemeenschap, zonder nieuwe huizen of gebouwen. Wat ook opvallend is aan dit dorp is dat  4 families bestaande uit 17 personen bij Huelsen horen, 3 families bestaande uit 21 personen horen bij Westerloh en 2 families die in het noorden bij de rivier de Radde wonen horen bij Klein Berssen.
Meer informatie over Westerloh vindt u op de website:   www.westerloh-dorf.de

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender

calendar

 

 

Stadt Haselünne | Rathausplatz 1 | 49740 Haselünne | Tel.: 05961/509-0 | EMail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Öffnungszeiten der Verwaltung

2015 by HoGa Webdesign
Ga naar boven